Onderhoud in vertrouwde handen

Welkom bij

Ferkranus Interim Technisch Facility & Contract Management

 

FITFCM is een bedrijf dat enige jaren helpt en adviseert op het gebied van onderhoud van gebouwen en gebouw gebonden installaties. Zij richt zich voornamelijk op kleinere organisaties en bedrijven. Dit zijn instellingen met een grootte van éen tot ongeveer twintig gebouwen. Over het algemeen beschikken deze organisaties niet over de benodigde technische kennis op het gebied van onderhoud en wettelijke eisen. Als zij zich richten op hun kernactiviteiten, ontstaat er het risico dat er onvoldoende aandacht vrijgemaakt kan worden voor de technische kwaliteit en veiligheid van het gebouw en de installaties daarvan. In de gunstigste gevallen worden dit soort werkzaamheden gedaan door een geïnteresseerde, naast haar of zijn overige werkzaamheden. Hierdoor kan de kans ontstaan dat een gebouw niet meer voldoet aan de gestelde eisen, dan wel niet meer voldoet aan de wettelijke eisen.
De opzet is dat een organisatie zich per jaar kan abonneren op de diensten van FITFCM. Dat heeft als voordeel dat zij niet in een keer geld kwijt is en maar moet afwachten wat er gebeurt. Juist door het abonnementsgeld maandelijks te betalen kan zij vinger aan de pols houden en heeft ze een “stok achter de deur”. Voor de opdrachtgever betekent het ook een groter vertrouwen in continuïteit van FITFCM, omdat het ook daardoor in het belang van FITFCM is goed te presteren, zodat haar continuïteit wordt gewaarborgd.