Wie zijn wij

 

Klaas Ferkranus, oprichter en eigenaar heeft veel ervaring in gebouwen, gebouw gebonden installaties en onderhoud, samen gevat onder het begrip technisch facilitair management.

Na de opleiding MTS Werktuigbouw heeft hij HTS bedrijfskunde gestudeerd. Vervolgens heeft hij diverse cursussen gevolgd, onder andere op projectmanagement en installatie gebied. Zijn ervaring heeft hij opgedaan op diverse vlakken, zoals projectmanagement voor het ontwerp van een nieuwe stationsoverkapping van een groot treinstation (90.000 m2), uitbreiding van telefooncentrales en ombouw van een kantoorpand naar een callcenter omgeving.

Op het gebied van onderhoud is hij verantwoordelijk geweest voor onderhoudscontracten als prestatie, inspanning en PPS contracten. De omzetgrootte per contract varieerde van enkele duidenden tot enkele miljoenen eoro’s per contract.

Bedrijfskundige projecten waren gedaan het coachen van een veranderteam en het begeleiden van de overgang van de oude naar de nieuwe onderhoudspartij bij een landelijk opererende organisatie.

Een uitgebreid Curriculum Vitae is op verzoek te verstrekken.

Op een aparte pagina is een projecten overzicht beschikbaar.