Prijs

Prijs

Afhankelijk van de dienstverlening zal een prijs voor diensten in rekening worden gebracht. Hiervoor zijn de volgende opties:

  • Vaste afspraak over de dienstverlening tegen een vaste prijs per jaar, bijvoorbeeld in de vorm van een abonnement. Dit abonnement zou dan per maand of per kwartaal vooraf betaald kunnen worden.
  • Vaste afspraak over de dienstverlening tegen een uurvergoeding, gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten, achteraf
  • Een combinatie van bovenstaande met een vaste prijs voor de reguliere, afgesproken dienstverlening en een uurvergoeding voor werkzaamheden daarbuiten.

Voor een prijs per gebouw maakt het weinig verschil of het een groot, dan wel klein gebouw betreft, omdat de begeleiding van het onderhoud vergelijkbaar is. Waar wel een verschil in kan liggen zijn de kosten van het onderhoud zelf. Afhankelijk van de grootte van het gebouw en/of de uitgebreidheid van de installaties kunnen de wettelijke eisen verschillen, waardoor vervolgens een verschil in onderhoudskosten ontstaat. Ook kan een prijsvoordeel ontstaan indien het onderhoud over meerdere gebouwen gecombineerd kan worden.

Door te kiezen voor FITFCM kan ook een voordeel voor een opdrachtgever kunnen liggen in het bundelen van onderhoud over minder leveranciers. Hierin bewijst FITFCM haar kracht en voordeel voor een opdrachtgever kunnen, doordat zij dit organiseert. Op die manier verdienen de kosten voor FITFCM zich (deels) weer terug.

Er zullen activiteiten zijn die niet vallen onder het reguliere onderhoud. Deze zullen verrekend worden tegen een uurtarief. Om hiervoor de opdrachtgever te behoeden voor een ongelimiteerde kostenpost, zou dit ook tegen een aanneemprijs kunnen worden aangeboden. Voor vaste klanten met een abonnement ligt het uurtarief lager dan voor klanten zonder abonnement.

De eerste drie maanden van een jaarabonnement zouden als proefperiode kunnen dienen, daarna kan het abonnement per jaar worden verlengd.
Omdat ieder gebouw en organisatie maatwerk is, wordt voor het het bepalen van een prijs gevraagd contact met FITFCM op te nemen.